Frivillige

Praktisk info

Påmelding: mail til eirik@non-stopdogwear.no

Før arrangementet vil dere få utdelt crew –vester og mat. Under arrangementet trenger vi hjelp til flere ting. Felles for alle frivillige er at de vil være tilstede på starten og hjelpe hvert enkelt spann fra bilen og frem til stadion der kjørerne skal starte i  puljer på fem og fem. Det er behov for to personer på hvert hundespann.

Videre fraktes de frivillige til sine arbeidsoppgaver enten på stadion, eller ute i løypa. Arbeidsoppgavene presenteres under.

Infomøte frivillige: I kafeterian på Natrudstilen Fredag kl. 15!

Arena

Torsdag rigger vi sjekkpunkt og stadion.

Fredag. Startdag – gjør ferdig stadion fra morgenen.  Kjørere ankommer og vi må organisere parkering etter startnummer.

Handling av kjørere fra bil til start.

GPS og tidtaking

Vakthold i traseen

Fredag og lørdag: Løypekrysset på midtfjellkoia må være bemannet – her skal kjørerne passere totalt 4 ganger. (tilgang på hytte)

Fredag og lørdag: Veikryssing ved Kuåsen. Her må det til enhver tid være snø over veien, og stoppe eventuell trafikk når kjørerne kommer.

Fredag og Lørdag: Veikryss ved Hygga på Ljøsheim – her må det til enhver tid være snø over veien, og stoppe eventuelt trafikk når kjørerne kommer.

Lørdag: Pellestova – her må kjørerne organiseres slik at de kjører ut i lik rekkefølge, dette fungerer også som mål på runde 2. Så tidtaker må være tilstede.

Målgang:

Lørdag: Kjørerne må vises vei inn på stadion, for å kjøre  sprintrunden og inn i mål.

Lørdag: Ved målgang kommer mange spann samtidig, og frivillige må ta hånd om spannene og handle tilbake til bilen.

Registrering:

Fra fredag kl. 12. Kjørerne ankommer og får utdelt nummer, GPS ++

 Opprydding:

Merking av løypa skal ryddes vekk, potesokker plukkes, stadion skal ryddes god som ny, slik at vi tar vare på naturen og kan komme tilbake neste år.

Spesialfelt:

GPS og tidtaking – her må du ha spesialkompetanse for å være med.

Vel møtt til et arrangement utenom det vanlig der du kommer på tett på kjørere og hunder.